راهنمای جامع ارور یخچال فریزر دوو Daewoo


جدول زیر شامل کدهای خطا یا ارور یخچال فریزر دوو Daewoo می‌باشد. با در نظر گرفتن قطعه مرتبط با هر کد خطا می‌توانید به آسانی علت کد خطا را پیدا نموده و با تعمیر یا جایگزین کردن قطعه کد خطاء را پاک نمایید.

قبل از اینکه از اطلاعات جدول ارور زیر استفاده کنید دقت کنید که کدهای ارور برای کمک در یافتن علت مشکل استفاده می‌شوند. و هیچ وقت جایگزینی برای مهارت‌های عیب‌یابی تکنسین و تعمیرکار حرفه‌ای نیستند.

در‌ واقع کدهای خطا ممکن است دقیقاً قطعه‌ی معیوب را نشان ندهند. کد ارور فقط ایده‌ای یا سرنخی را برای شروع بازرسی در اختیار ما قرار می‌دهند. بنابراین در صورت مشاهده‌ی کد ارور با توجه به توصیه‌های ارائه شده اقدام نمایید اگر مشکل برطرف نشد برای بررسی و رفع ارور با مرکز نوین تعمیر تماس بگیرید.

به دنیای خدمات تعمیر و سرویس لوازم خانگی دوو خوش آمدید

کد خطامعنی کد خطاعلت خطا
F1سنسور فریزرقطع بودن یا اتصال کوتاهکمپرسور/فن فریزر ۲۵ دقیقه روشن، ۲۵ دقیقه خاموشاگر سنسور درست باشد، خطا به صورت خودکار رفع خواهد شد.
r1سنسور یخچالقطع بودن، اتصال کوتاهوضعیت دمای محیط. اگر سنسور-R درست باشد، کد خطا به صورت خودکار رفع خواهد شد.
rtسنسور RTقطع بودن، اتصال کوتاهعمل‌کرد عادی، حذف وضعیت کنترل توسط سنسور-RT. اگر سنسور-RT سالم باشد خطا به صورت خودکار حذف خواهد شد.
d1سنسور Dقطع بودن، اتصال کوتاهمحدویت ۳۰ دقیقه زمانی دیفراست-برگشت. اگر سنسور D سالم باشد کد خطا به صورت خودکار رفع خواهد شد.
drایراد میکروسویچ درب یخچالکنترل: پاک کردن عملکرد مرتبط با سنسور میکروسویچ درب. اگر باز یا بسته بودن درب تشخیص داده شود، خطا به صورت خودکار حذف خواهد شد. بعد از نمایش در دیسپلی وضعیت لغو می‌شود.
dFایراد میکروسویچ درب فریزرکنترل: پاک کردن عملکرد مرتبط با سنسور میکروسویچ درب. اگر باز یا بسته بودن درب تشخیص داده شود، خطا به صورت خودکار حذف خواهد شد. بعد از نمایش در دیسپلی وضعیت لغو می‌شود.
dHایراد میکروسویچ درب Homebarکنترل: پاک کردن عملکرد مرتبط با سنسور میکروسویچ درب. اگر باز یا بسته بودن درب تشخیص داده شود، خطا به صورت خودکار حذف خواهد شد. بعد از نمایش در دیسپلی وضعیت لغو می‌شود.
C1برنامه؛ غیرنرمال یا اشتباهعلت: وقتی که کمپرسور برای ۳ ساعت کار می‌کند و دمای سنسور-D بالای -۵ است.کنترل: کارکرد عادی. اگر دمای سنسور-D زیر -۵ باشد و کمپرسور خاموش باشد خطا قطع می‌شود.
F3برگشت بعد از دیفراست؛ غیرطبیعی یا معیوبعلت: اگر درب برای بیشتر از یک دقیقه باز باشد.کنترل: پاک کردن تابع مرتبط با سنسور میکروسویچ درب. اگر میکروسویچ درب باز با بسته بودن را تشخیص دهد خطا به صورت خودکار پاک می‌شود.
d2حالت دیفراست اجباری برای A/Sاول قفل را باز کنید، سپس دکمه تنظیم یخچال ۵ بار فشار دهید در حالی که دکمه تنظیم فریزر را فشار می‌دهید.اگر سنسور-D دما بالای ۱۰ باشد، این حالت به صورت خودکار لغو می‌شود.
E1سنسور-Iقطع بودن یا اتصال کوتاهکنترل: بعد از تأمین آب، انداختن یخ هر ۴.۸ ساعتقطع شدن:‌ وقتی سنسور-I نرمال باشد
EFسنسور FLOWقطع بودن یا اتصال کوتاهوقتی سنسور-FLOW خراب باشد پالسی وجود ندارد.رفع خطا: سنسور-FLOW را عوض کنید.
Etخطای سنسور توازن SWخطای سنسور توازن SW
E9خطای تأمین آبخطای تأمین آب
EAانداختن یخ سه بار پیوستهعلت: وقتی سنسور SW افتادن یخ را سه بار پشت سر هم تشخیص دهد.بررسی:‌ یخ‌ساز را متوقف کنید.رفع کد خطا: وقتی سنسور SW در حالت نرمال باشد، ریست برق یا فشار دکمه تست S/W
Euسنسور SW – خطای پر بودن یخعلت:‌ موقعیت پر بودن TM خطا دارد.بررسی:‌ وقتی یخ می‌آفتد موتور فقط ۹۰ درجه می‌چرخد.رفع کد خطا:‌ وقتی سنسور درست باشد.
Ftوقتی سنسور SW خطا داردبررسی:‌ کنترل زمان (از حالت تامین آب صرف‌نظر کنید).رفع کد خطا:‌وقتی سنسور نرمال باشد.
Egخطای سنسور-Iسنسور-I دما بعد از ۵ دقیقه بعد از تامین آب بالا تمی‌رود.
S/Wخطای دیسپنسر SWعلت:‌ وقتی یک دقیقه پیوسته را تشخیص می‌دهد.بررسی:‌ عملکرد دیسپنسر و خردکن را قطع کنید.
کارکرد نادرست موتور یختست S/W را انجام دهید.رفع کد خطا:‌ موتور را جایگزین کنید.

ارورهای یخچال دوو

کد ارور : R1

شرح ارور : سنسور یخچال قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است

کد ارور : RT

شرح ارور : سنسور RT قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است

کد ارور : d1

شرح ارور : سنسور برفک زدایی قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است

کد ارور : door

شرح ارور : سوئیچ در خراب است (هنگامیکه سوئیچ تشخیص دهد که در بیش از یک ساعت باز بوده است)

کد ارور : C1

شرح ارور : چرخه غیر عادی (کمپرسور بیش از ۳ ساعت کار کرد زمانیکه دمای سنسور برفک زدایی مساوی یا کمتر از ۵- است)

کد ارور : F3

شرح ارور : در موقع برفک دایی – هنگامیکه برفک زدایی بعلت زمان(۸۰ دقیقه) انجام شده یا نه بعلت دمای سنسور برفک زدایی

کد خطا و ارورهای یخچال دوو مدل S13

کد ارور : E01

شرح ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E02

شرح ارور : سنسور فریزر

کد ارور : E03

شرح ارور : سنسور اواپراتور یخچال

کد ارور : E04

شرح ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E07

شرح ارور : سرمایش ضعیف – کمبود گاز یا بیش از اندازه کار کردن دستگاه میتواند موجب بروز این خطا شود

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : پس زمینه صفحه نمایش خاموش  سپس دکمه Super ref و Alarm/Mute زا به مدت ۳ ثانیه نگه بدارید

ارورهای یخچال دوو مدل S5 Ref & Frz

کد ارور : F5

شرح ارور : سنسور یخچال

کد ارور : F6

شرح ارور : سنسور اواپراتور یخچال

کد ارور : F3

شرح خطا: فن یخچال

کد ارور : F1

شرح ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور :F2

شرح ارور : هیتر اواپراتور یخچال

کد ارور : F4

شرح ارور : فن کندانسور

کد ارور : DR OP

شرح ارور : کلید درب یخچال

کد ارور : F8

شرح ارور : عدم ارتباط نمایشگر با برد فرمان

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : در صورت وجود کد خطا نمایش داده میشود و صفحه نمایش قرمز میشود

ارورهای یخچال دوو مدل S5+ Ref

کد ارور : E01

شرح ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E03

شرح ارور : سنسور اواپراتور یخچال

کد ارور : E05

شرح ارور : فن یخچال

کد ارور : E07

شرح ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E08

شرح ارور : هیتر اواپراتور یخچال

کد ارور :E11

شرح ارور : فن کندانسور

کد ارور :E17

شرح ارور : کلید درب یخچال

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید

ارورها یخچال دوو مدل S5+ Frz

کد ارور :E02

شرح ارور : سنسور فریزر

کد ارور :E04

شرح ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور :E06

شرح ارور : فن فریزر

کد ارور : E07

شرح ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

شرح ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E11

شرح ارور : فن کندانسور

کد ارور : E16

شرح ارور : کلید درب فریزر

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید

ارورها یخچال دوو مدل S10

کد ارور : E01

شرح ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E04

شرح ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E06

شرح ارور : فن فریزر

کد ارور :E07

شرح ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

شرح ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E10

شرح ارور : سنسور محیطی

کد ارور : E11

شرح ارور : فن کندانسور

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : باز نمودن قفل صفحه سپس Super Ref و Alarm/ Mute به مدت ۳ ثانیه نگه دارید

ارورها یخچال دوو مدل +S10

کد ارور : E01

شرح ارور : سنسور یخچال

کد ارور :E04

شرح ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E07

شرح ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

شرح ارور : سنسور محیطی

کد ارور : E10

شرح ارور : فن کندانسور

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : باز نمودن قفل صفحه سپس SUPER REF و ALARM / MUTE به مدت ۳ ثانیه نگه دارید

ارورهای یخچال دوو مدل S14

کد ارور : E01

شرح ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E02

شرح ارور : سنسور فریزر

کد ارور : E04

شرح ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E06

شرح ارور : فن فریزر

کد ارور : E07

شرح ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

شرح ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E10

شرح ارور : سنسور محیطی

کد ارور :E11

شرح ارور : فن کندانسور

کد ارور :E12

شرح ارور : دمپر

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت ۳ثانیه نگه دارید

ارورها یخچال دوو مدل +S14

کد ارور : E01

شرح ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E02

شرح ارور : سنسور فریزر

کد ارور : E04

شرح ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E06

شرح ارور : فن فریزر

کد ارور : E07

شرح ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

شرح ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E10

شرح ارور : سنسور محیطی

کد ارور : E11

شرح ارور : فن کندانسور

کد ارور :E12

شرح ارور : دمپر

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

شرح ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت ۳ ثانیه نگه دارید

ارور های یخچال دوو مدل S15

کد ارور :E01

شرح ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E02

شرح ارور : سنسور فریزر

شما عزیزان می توانید برای تعمیر و عیب یابی یخچال و انواع لوازم برقی خود؛ از کارشناسان حرفه ای تیم تعمیرچی کمک بگیرید.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *