اررور ماشین ظرفشویی سامسونگ

کد های خطای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل  D146

شرح خطاکد خطاردیف
مربوط به خرابی میکروسوییچ دربارور DR ماشین ظرفشویی سامسونگ1
عدم ورود آب به دستگاه (خرابی شیر برقی)ارور E2 ماشین ظرفشویی سامسونگ2
خطای کم بودن فشار آب (تاخیر آبگیری)ارور E3 ماشین ظرفشویی سامسونگ3
خطای تامین آب گرمارور E4 ماشین ظرفشویی سامسونگ4
خرابی قطعه جریان سنج آبارور F1 ماشین ظرفشویی سامسونگ5
نشتی آب (فلوتر کف دستگاه بالا آمده)ارور F3 ماشین ظرفشویی سامسونگ6
دمای بیش از حد آب(خرابی ترمیستور یا برد)ارور F4 ماشین ظرفشویی سامسونگ7
پایین بودن دمای آبارور F5 ماشین ظرفشویی سامسونگ8
مربوط به نشتی آب از شیر برقی یا ایرگایدارورF6 ماشین ظرفشویی سامسونگ9
خرابی استاپ موتور (موتور مقسم آب) کف لگنچهارور F8 ماشین ظرفشویی سامسونگ10
خرابی ترمیستور هیترارور TO-TS ماشین ظرفشویی سامسونگ11

کد های خطای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D148

شرح خطاکد خطاردیف
خرابی شیر برقی آب وروردیارور D01 ماشین ظرفشویی سامسونگ1
خرابی پمپ تخلیه یا شی خارجی داخل پمپارور D02 ماشین ظرفشویی سامسونگ2
ایراد گرم نکردن هیتر و خشک کن پایانیارور D03 ماشین ظرفشویی سامسونگ3
خرابی ترمیستور هیترارور D04 ماشین ظرفشویی سامسونگ4
پمپ جریان کمی میکشدارور D05 ماشین ظرفشویی سامسونگ5
پمپ جریان بالایی میکشدارور D06 ماشین ظرفشویی سامسونگ6
مربوط به نشتی آب (فلوتر کف دستگاه بالا آمده است)ارور D07 ماشین ظرفشویی سامسونگ7
خطای تناوب شیربرقیارور D08 ماشین ظرفشویی سامسونگ8
خطای مبدل فشارارور D11 ماشین ظرفشویی سامسونگ9
خطای خروجی آب (از ایرگاید)ارور D12 ماشین ظرفشویی سامسونگ10
گرم شدن بیش از حد آبارور D13 ماشین ظرفشویی سامسونگ11
خطای ورودی و خروجی آب (شلنگ تخلیه بروی زمین افتاده است)ارور D14 ماشین ظرفشویی سامسونگ12

کد های خطای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D147 – D149

شرح خطاکد خطاردیف
عدم ورود آب به دستگاه (خرابی شیر برقی)ارور 4E ماشین ظرفشویی سامسونگ1
دمای بیش از حد آب(خرابی ترمیستور یا برد)ارور 4E-1 ماشین ظرفشویی سامسونگ2
عدم تخلیه آب (خرابی پمپ تخلیه یا شی خارجی داخل پمپ)ارور 5E ماشین ظرفشویی سامسونگ3
دور موتور شستشو پایین است(جسم خارجی در پروانه گیر کرده)ارور PE ماشین ظرفشویی سامسونگ4
خرابی ترمیستور هیترارور TE ماشین ظرفشویی سامسونگ5
خرابی هیتر(گرما بیش از حد است)ارور HE-1 ماشین ظرفشویی سامسونگ6
خرابی هیتر گرم کنارور HE ماشین ظرفشویی سامسونگ7
کلید های دیسپلی دارای ایراد است ( کلید داخل پنل گیر کرده است)ارور BE-2 ماشین ظرفشویی سامسونگ8
خرابی کلید های لمسیارور BE-3 ماشین ظرفشویی سامسونگ9
خطای عدم ارتباط بین برد دیسپلی و برد مینارور AE ماشین ظرفشویی سامسونگ10
نشتی آب (فلوتر کف دستگاه بالا آمده است)ارور LE ماشین ظرفشویی سامسونگ11
خطای سرریز کردن آب ورودیارور OE ماشین ظرفشویی سامسونگ12
کم بودن آب دستگاهارور 1E ماشین ظرفشویی سامسونگ13
قطعی در اتصالات جت پمپارور 3E ماشین ظرفشویی سامسونگ14

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *