اررور ماشین لباسشویی سامسونگ

کد خطای 5E, E2, 5C ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور 5E, E2, 5C ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور 5E, E2, 5C ماشین لباسشویی سامسونگ: زهکشی

رفع عیب ارور 5E, E2, 5C ماشین لباسشویی سامسونگ: فیلتر پمپ زهکشی را تمیزکرده و هرگونه انسداد را از بین ببرید. چک کردن شیلنگ تخلیه برای رفع هر انسداد. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه یخ زده یا مسدود نشده است. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه به درستی بر اساس نوع اتصال قرار گرفته است. اطمینان حاصل کنید شیلنگ تخلیه راه به سیستم تخلیه برده است.

کد خطای 8E ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور 8E ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور 8E ماشین لباسشویی سامسونگ : جریان آب

رفع عیب ارور 8E ماشین لباسشویی سامسونگ :  دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای C8 ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور c8 ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور C8 ماشین لباسشویی سامسونگ : سنسور MEMS

رفع عیب ارور C8 ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید.

کد خطای 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ : برق روشن نیست

رفع عیب ارور 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا دستگاه را در شبکه خاموش کنید، سپس 30 ثانیه صبر کنید تا دوباره آن را روشن کنید. دستگاه خود را به طور مستقیم به برق اتصال دهید. اگر دستگاه شما هنوز برق ندارد، ممکن است لازم باشد فیوز را تعویض کنید.

کد خطای AC6، AE، 13E، AC ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور AC6، AE، 13E، AC ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور AC6، AE، 13E، AC ماشین لباسشویی سامسونگ:  اخطار مخابرات

رفع عیب ارور AC6، AE، 13E، AC ماشین لباسشویی سامسونگ: بسته به حالت، دستگاه ممکن است به طور خودکار به عملیات عادی بازگردد. دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید.

کد خطای bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، بانوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E ماشین لباسشویی سامسونگ: دکمه ها

رفع عیب ارور bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E ماشین لباسشویی سامسونگ: بررسی کنید که کدام یک از دکمه ها چسبیده باشند. دستگاه را از برق جدا نکنید و دکمه ها را با پارچه ملایم ملایم تمیز کنید.

کد خطای DDC ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور DDC , ddc ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، بانوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور DDC ماشین لباسشویی سامسونگ : درب

رفع عیب ارور DDC ماشین لباسشویی سامسونگ: این پیام ظاهر می شود هنگامی که درب اضافه را بدون فشار دادن Start / Pause باز می کنید.

کد خطای dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC  ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC ماشین لباسشویی سامسونگ: درب

رفع عیب ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC ماشین لباسشویی سامسونگ: چک کنید که درب به طور کامل بسته شده است، و هیچ چیز در درب گیر نکرده است. این کد ممکن است اگر دستگاه بیش از حد پر بار باشد، ظاهر شود.

کد خطای dE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور DE2 ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور dE2 ماشین لباسشویی سامسونگ: کلید روشن / خاموش

رفع عیب ارور dE2 ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا دستگاه را از برق جدا کنید، 5 دقیقه صبر کنید و سپس دوباره امتحان کنید.

کد خطای FE ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ: فن

رفع عیب ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا با متخصصین نوین تعمیر تماس بگیرید.

کد خطای HE1، E5، 6E ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور HE1 , E5 , 6E ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، بانوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور HE1، E5، 6E ماشین لباسشویی سامسونگ: گرم کننده

رفع عیب ارور HE1، E5، 6E ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا با متخصصین نوین تعمیر تماس بگیرید

کد خطای HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور HE2 , ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ: گرم کننده خشک کن

رفع عیب ارور HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ: بخش خشک کن برای دلایل ایمنی بسته شده است، زیرا سنسورهای دما تشخیص دادند که دمای خشک کن خیلی زیاد است و معمولا به کاهش جریان هوا مربوط می شود. در ماشین لباسشویی باید به اندازه کافی فضا باشد تا آب و مواد شوینده در اطراف حرکت و به طور کامل به لباس نفوذ کند. درب باید بتواند آزادانه بسته شود. بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند، زیرا گرمای زیاد نیز می تواند سیستم خشک کن را مسدود کرده و جریان هوا را محدود کند. قبل از استفاده از ماشین لباس شویی همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود چک کنید. بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند زیرا گرمای زیاد نیز می تواند منجر به انبساط مسهل و کمرنگ شود که سیستم خشک را مسدود می کند و جریان هوا را محدود می کند. قبل از استفاده از ماشین همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود چک کنید. این کاهش جریان هوا باید توسط یک تکنسین مورد بررسی قرار گیرد و مجددا تنظیم شود.

کد خطای HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: عملکرد بخار

رفع عیب ارور HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: عملکرد بخار به طور معمول کار نمی کند و توسط تکنسین نیاز به بازدید و بررسی دارد.

کد خطای HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: HOT

در این قسمت به ارور HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه خیلی گرم است

رفع عیب ارور HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: فن دستگاه به کارکردن ادامه خواهد داد تا زمانی که دستگاه به اندازه کافی برای شستن خنک شود. هنگامی که آن را سرد کرده، درب باز خواهد شد.

کد خطای LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ: سطح آب پایین شناسایی شده است

رفع عیب ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا بررسی کنید که سطح شلنگ تخلیه پایین تر از پایه ماشین لباسشویی نیست. اطمینان حاصل کنید که انتهای شلنگ تخلیه روی کف قرار گرفته و مسدود نشده است. شما همچنین باید نشت آب را بررسی کنید. اگر نشانه ای از آب وجود نداشته باشد، لطفا برق را خاموش و دوباره وصل کنید.

کد خطای t1, t2, tSt ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور t1 , t2 , tst ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور t1, t2, tSt ماشین لباسشویی سامسونگ: حالت آزمون

رفع عیب ارور t1, t2, tSt ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای OE, OF, E3, OC ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور oe , of , e3 , oc ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، بانوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور OE, OF, E3, OC ماشین لباسشویی سامسونگ:(سریز) پودر شستشو بیش از حد وجود دارد/ مایع ممکن است اضافه شده است.

رفع عیب ارور OE, OF, E3, OC ماشین لباسشویی سامسونگ: خاموش کردن دستگاه، 30 ثانیه صبر کنید و سپس آن را دوباره روشن کنید. پمپ تخلیه باید ماشین لباسشویی را تخلیه کند.

کد خطای Sud ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور sud ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور Sud ماشین لباسشویی سامسونگ: کف بیش از اندازه شناسایی شده است

رفع عیب ارور Sud ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه معمولا این خطا را خود مرتفع می کند. با این حال  باید چرخه “Eco drum clean” (بعضی از مدل ها) یا یک چرخه پارچه نخی(cotton (90 درجه سانتیگراد را بدون هیچ نوع مواد شوینده یا شستشو اجرا کنید. اگر همچنان ادامه دارد، فیلترها و شیلنگ ها را جهت انسداد بررسی کنید، سپس یک چرخش برای تخلیه آب باقی مانده در دستگاه اجرا کنید.

کد خطای tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: حسگر دما

رفع عیب ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای UC ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور uc ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ: نوسان در ولتاژ منبع تغذیه

رفع عیب ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید اگر هنوز نشان داده شده است بررسی کنید که آیا برق به درستی تامین شده و سیم برق وصل شده است.

کد خطای UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ میپردازیم ، با نوین تعمیر همراه باشید :

علت ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ: ماشین دارای بار نامتعادل است

رفع عیب ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ: بارگیری مجدد با اضافه کردن یا حذف موارد برای اطمینان از اینکه بار ماشین متعادل شده است. اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی روی سطح صاف و پایدار است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *